FAQ

Kurs prawa jazdy kategorii B  (tj. zdanie egzaminu państwowego) uprawnia do kierowania większością samochodów i jest najbardziej popularną kategorią prawa jazdy.

 1. pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 2. pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 3. zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, składającym się z pojazdu samochodowego z wyjątkiem autobusu i motocykla i przyczepy innej niż lekka,
 4. motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h),
 5. czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45 km/h)
 6. mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
 7. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. 

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. B jest:

 1. ukończone 18 rok życia  (kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku)
 2. odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
 3. zgoda rodziców (jeżeli kandydat nie ma ukończonych 18 lat)
 4. wyrobienie Profil Kandydata na Kierowcę (pobiera się go w Urzędzie lub Starostwie).

Na początku udaj się do lekarza i wykonaj wymagane badania, które potwierdzą Twoją zdolność do prowadzenia pojazdu. Ponadto wyrób aktualną i kolorową fotografię z odkrytym lewym uchem o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. Następnie udaj się do Starostwa Powiatowego i wyrób Profil PKK. 

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy to koszt 30 zł. Egzamin praktycznych z kolei to koszt 140 zł.

Po zdaniu egzaminów należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł za wydanie prawa jazdy.
 

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego, zawierający dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

Do założenia profilu PKK potrzebujesz zestawu dokumentów:

 • wniosku o prawo jazdy,
 • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do bycia kierowcą,
 • ważnego dowodu tożsamości,
 • aktualnej fotografii o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm,
 • pisemnej zgody opiekunów (jeżeli jesteś niepełnoletni),
 • dokumentu potwierdzającego pobyt na terenie Polski (gdy jesteś obcokrajowcem).
 
Nie, musisz udać się do  urzędu.
Kurs prawa jazdy, a co z atym idzie PKK można rozpocząć najwcześniej na 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości.

Nie. Bez numeru PKK nie da się rozpocząć kursu -wymogi prawne.

Kurs możesz opłacić :

 • przelewem
 • gotówką

 

Opłatę za kurs (lub jej część, zgodnie z cennikiem) należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Istnieje możliwość rozłożenia na raty – indywidualne ustalenia.

W zakładce z cennikiem.

Imię i nazwisko, nazwę wybranego kursu.

Nie. Badania wykonaj na swój koszt. 

Zajęcia wyglądają dokładnie tak samo jak te, które zaliczyłbyś na sali wykładowej. Zajęcia powadzone są przez wykładowcę na żywo w czasie rzeczywistym, zatem na bieżąco możesz zadawać pytania i uzyskasz natychmiastową odpowiedź.

Tak, zajęcia podzielone są na działy tematyczne. Wybierasz ten, który Cię interesuje. 

Aktualne pytania na prawo jazdy znajdziesz w aplikacji WINCAR.

Aktualne pytania na prawo jazdy znajdziesz w aplikacji WINCAR.

Test składa się z 32 pytań. Będziesz mieć 25 minut, aby odpowiedzieć na wszystkie. 

Aby, uzyskać wynik pozytywny podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kat. B, musisz zdobyć 68 punktów na 74 możliwych. 

Minimalny czas trwania egzaminu w ruchu drogowym wynosi 40 min. Egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

ZAPISZ SIĘ NA KURS

©2015-2022 | WINCAR OSK Krzysztof Winiarski | All Rights Reserved.